Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sterujzdalnie.pl, prowadzony jest przez firmę F.H.U. Bartosz Jaśkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 126E lok.32. Firma wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Warszawy pod numerem 4791Z i posiada numer REGON: 146978379 oraz numer NIP: 7691852145.
 2. Biuro sklepu sterujzdalnie.pl (dalej „sterujzdalnie.pl”) mieści się w Warszawie 03-291 przy ulicy Św. Wincentego 126E lok.32
 3. Ze sterujzdalnie.pl można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem email poczta@sterujzdalnie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 533 013 503.
 4. Sterujzdalnie.pl prowadzi sprzedaż towarów z branż zabawki i modelarstwo za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sterujzdalnie.pl niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wypełnienie formularzy elektronicznych.

§ 2 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sterujzdalnie.pl. Powierzone nam dane, są wykorzystywane wyłącznie w celu potwierdzenia i realizacji złożonego zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres. Za zgodą Klienta jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych i ofert marketingowych w formie newslettera wysyłanego przez sterujzdalnie.pl.
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa podania nieprawdziwych danych osobowych.

§ 3 Oferta i ceny

 1. Wszystkie produkty oferowane przez sterujzdalnie.pl są fabrycznie nowe.
 2. Ceny podawane przez sterujzdalnie.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu sterujzdalnie.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT wedle życzenia Klienta, co należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Sterujzdalnie.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę www. sterujzdalnie.pl przez całą dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia.
 2. Podstawą realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy na stronie internetowej.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji dokonywane jest drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 5. Klient sterujzdalnie.pl jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 - 2 dni robocze, nie dłużej jednak niż 10 dni. W razie braku danego produktu Klient zostanie poinformowany o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowania zamówienia.

§ 5 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (najczęściej DHL) na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki są określone na stronie sterujzdalnie.pl i dotyczą przesyłek krajowych.
 3. Koszty przesyłki zagranicznej oraz przesyłki o niestandardowych gabarytach ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytów i wagi towarów oraz kraju odbiorcy.
 4. Koszty przesyłki w całości pokrywa Klient.
 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera lub listonosza w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać doręczyciel), zawierający opis uszkodzenia, a następnie niezwłocznie poinformować o uszkodzeniu obsługę sterujzdalnie.pl.

§ 6 Płatności

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: 
 • Przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy sterujzdalnie.pl tradycyjnym przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem usług PayU na nr konta:  18 1050 1025 1000 0092 0351 9427 w ING.
 • W momencie odbioru towaru gotówką do rąk przewoźnika w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika oraz gotówką w przypadku odbioru osobistego. Odbiór osobisty jest możliwy w biurze sklepu w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 126E lok.32.

§ 7 Gwarancje

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym sterujzdalnie.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Okres gwarancji na zakupiony produkt rozpoczyna się od daty sprzedaży i jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
 3. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie sprzętu do sklepu w stanie kompletnym, bez śladów ingerencji wraz z dowodem zakupu.
 4. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Nabywca powinien dostarczyć do wskazanego przez nas punktu serwisowego lub do sklepu na adres: F.H.U. Bartosz Jaśkiewicz ul. Św. Wincentego 126E lok.32, 03-291 Warszawa, w opakowaniu zabezpieczającym towar, dokładnym opisem uszkodzenia, dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz adresem i danymi właściciela. Przesyłkę prosimy wysłać Pocztą Polska ekonomiczną, nie przyjmujemy pobrań. Kwotę za wysyłkę zwracamy na podane konto bankowe. 
 5. Zgłoszenie produktu do naprawy powinno nastąpić drogą elektroniczną.

§ 8 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z opisem lub wady produktu.
 2. W przypadku skorzystania z tego prawa, należy poinformować sklep o reklamowanym towarze wraz z dokładnym opisem przyczyn reklamacji.  
 3. Zwrot reklamowanego produktu odbywa się w biurze sklepu – ul. Św. Wincentego 126E lok. 32, 03-291 Warszawa lub poprzez wysyłkę towaru zamówionym przez nas kurierem. Wszystkie koszty związane z przesyłką reklamowanego produktu pokrywa sklep.
 4. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie dowodu zakupu (faktury VAT, rachunek lub paragon).
 5. Klient zobligowany jest do przesłania reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (formularz wysyłamy na maila) lub z przygotowanym odpowiednim pismem.

§ 9 Zwroty / Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa, towar musi zostać wysłany (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) na adres sklepu sterujzdalnie.pl. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia i numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony (kompletny, zawierający wszystkie oryginalne akcesoria będące zawartością zakupionego zestawu oraz oryginalnego opakowania). Kosz wysyłki zwracanych towarów ponosi Klient. Gwarantujemy zwrot wartości towarów, nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie obowiązuje w przypadku odbioru osobistego zamawianych produktów. W takim przypadku uznaje się, iż umowa została zawarta w siedzibie firmy sterujzdalnie.pl, a Klient w pełni potwierdza zgodność towaru ze złożonym zamówieniem.
 3. Sterujzdalnie.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient zobligowany jest do przesłania produktu do zwrotu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym (wysyłamy na maila) lub z przygotowanym odpowiednim pismem.
 5. W przypadku, gdy do zamówienia wystawiana była faktura, po otrzymaniu zwrotu towaru zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostają wysłane do Klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej sklep dokonuje zwrotu pieniędzy nie później niż w terminie do 14 dni na konto wskazane przez Klienta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego sterujzdalnie.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sterujzdalnie.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 3. Niniejszy Regulamin jest na stronie internetowej http://www.sterujzdalnie.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy sterujzdalnie.pl w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 126E lok.32.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Przelewy24
Copyright © sterujzdlanie.pl 2014. Przeglądając nasz serwis wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.
Projekt i wykonanie - Combar.pl